Cliëntondersteuners die met jeugdigen werken, moeten zich in de meeste gevallen vanaf 2018 registreren bij SKJ. Dit is een wettelijke verplichting (Jeugdwet). 

SKJ

Wie? 
Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit zal voor de meeste cliëntondersteuners die met jeugdigen werken, gelden.

Registratie als jeugdzorgwerker 
Sommige cliëntondersteuners zijn als jeugdzorgwerker geregistreerd bij SKJ als jeugdzorgwerker. Landelijk is afgesproken dat cliëntondersteuners in principe vallen onder de kamer jeugd- en gezinsprofessionals en niet onder de kamer jeugdzorg, maar sommige professionals zijn toch al geregistreerd bij SKJ als jeugdzorgwerker, omdat de gemeente dat als verplicht criterium hanteert. Jeugdzorgwerkers kunnen vanaf 2018 overstappen naar de nieuwe kamer. Meer informatie vind je hier

Registratiecriteria jeugd- en gezinsprofessionals 
De registratiecriteria voor de jeugd- en gezinsprofessionals zijn bekend. BCMB heeft meegedacht over passende criteria, zodat de criteria passen bij jullie werk en jullie professionaliteit. Lees meer over de registratiecriteria op de site van SKJ.

Waarom naast SKJ een apart register bij het Registerplein  
Cliëntondersteuner is een apart beroep. En juist in deze tijd, waarin alle sociale professionals soms tot één generalist worden gemaakt, is het belangrijk duidelijk te maken waar je als cliëntondersteuner voor staat en welke kennis het vak van cliëntondersteuner vereist. Daarom heeft BCMB bij het Registerplein een Register voor Cliëntondersteuners opgezet. 
Met een registratie als cliëntondersteuner toon je aan dat je voldoet aan de specifieke kennis en expertise die van een professioneel cliëntondersteuner verwacht mogen worden. Het specifieke zit zowel in de kennis van beperkingen als in de aanpak of werkwijze.

Als je bij SKJ bent geregistreerd. dan hoef je bij het Registerplein slechts te voldoen aan enkele aanvullende eisen, die specifiek zijn voor het vak van cliëntondersteuner.

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.