Met een registratie laat je zien dat je je vak serieus neemt en jouw kennis en vaardigheden op niveau houdt.

Cliëntondersteuners kunnen zich registreren bij het Registerplein. Met deze registratie tonen cliëntondersteuners bij opdrachtgevers, werkgevers en cliënten aan dat zij hun vak beheersen en ontwikkelingen bijhouden. Leden registreren zich zelf bij Registerplein. BCMB maakt de afspraken met Registerplein over de registratiecriteria. Leden van BCMB krijgen € 25 korting op de registratiekosten. 

Cliëntondersteuners die met jeugdigen werken, vallen in de meeste gevallen onder de wettelijk verplichte registratie als jeugd- en gezinswerker bij SKJ. Dit register is vanaf 2018 geopend.

Registratie


WAAROM REGISTREREN?
Registratie betekent dat je als professional voldoet aan bepaalde registratiecriteria, die de kwaliteit borgen. Als je geregistreerd bent, laat je werkgevers, cliënten en opdrachtgevers als gemeenten en zorgverzekeraars weten:
  • dat je voldoet aan de vereiste criteria om jouw werk goed uit te voeren
  • dat je expert bent in je vak en dat ook wilt blijven,
  • dat je jouw vakkennis up to date houdt.
WAAROM NAAST SKJ EEN APART REGISTER BIJ HET REGISTERPLEIN?
Cliëntondersteuner is een apart beroep. En juist in deze tijd, waarin sociale professionals soms allemaal generalist worden genoemd, is het belangrijk duidelijk te maken waar je als cliëntondersteuner voor staat. Daarom heeft BCMB bij het Registerplein een Register voor Cliëntondersteuners opgezet. Met een registratie als cliëntondersteuner toon je aan dat je voldoet aan de specifieke kennis en expertise die van een professioneel cliëntondersteuner verwacht mogen worden. Het specifieke zit zowel in de kennis van beperkingen als in de aanpak of werkwijze.

Als je bij SKJ bent geregistreerd. dan hoef je bij het Registerplein slechts te voldoen aan enkele aanvullende en specifieke eisen.

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.