BCMB biedt haar leden een online leeromgeving waarin je je eigen ontwikkelplan kan maken en leertrajecten kan volgen. Ook is er de mogelijkheid voor (digitale) intervisie. Voor de verschillende onderdelen kan je, bij een succesvolle afronding, registratiepunten verdienen voor Registerplein en SKJ.

Leeromgeving

Onderdelen leeromgeving
In onderstaande tabel staat een overzicht van de mogelijkheden in de leeromgeving. Klik hier om rechtstreeks naar de leeromgeving te gaan. Je hebt hier een aparte inlog voor nodig. Nieuwe leden ontvangen inloggegevens na betaling van de contributiefactuur. Heb je vragen over jouw inlog in de leeromgeving, stuur dan een mail naar info@haka-content.nl.
 
Opleiding SKJ     Registerplein
Geestelijke gezondheidszorg 43,20  22
Intervisie cliëntondersteuner    12
Mantelzorg   13
Persoonlijke ontwikkeling  5 5
SNV 1 - sociale netwerkversterking: ontmoeten 17 17
SNV 2 - sociale netwerkversterking: netwerkatlas 15           15
SNV 3 - sociale netwerkversterking: meedenkbijeenkomst en basisteam 11 11
Wijkgericht werken 24 10
Licht verstandelijke beperking 23 23
Niet-aangeboren hersenletsel voor cliëntondersteuners 16,5 16,5
Ethische dilemma's   9
Autismespectrumstoornis 12,5 12,5
Signaleren en handelen volgens de meldcode 22 22
Wetgeving 6 6
Vraagverduidelijking 10,5 10,5
VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap 7 7
Herkennen van en omgaan met LVB 4,5 4,5
Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen 15,5 15,5
Richtlijn Kindermishandeling 15,5 15,5
Richtlijn Multiprobleemgezinnen 11 11
Richtlijn Samen beslissen 12,5  
Dementie - punten in aanvraag bij Registerplein    

 
Database van cliëntondersteuners
Sinds 2017 kan je in de leeromgeving jouw expertisegebieden aangeven. Ook kan je collega-cliëntondersteuners vinden met een bepaalde expertise. Het uitwisselen van kennis wordt hiermee makkelijker.

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.