Nieuws voor leden

NIEUWS VOOR LEDEN

BCMB - alles op een rijtje
BCMB biedt jou als individueel lid onder andere:
- een online leeromgeving
- een jaarlijkse Vakdag en regiobijeenkomsten
-  € 25,- korting op jouw registratie bij het Registerplein.

Daarnaast lobbyt BCMB voor onafhankelijke, levensbrede cliëntondersteuning en zet BCMB zich in voor het versterken van het beroep. Onder andere door een beroepscode, beroepsprofiel en passende criteria bij het Register van Cliëntondersteuners.

Leeromgeving
Lidmaatschap van BCMB geeft toegang tot de online leeromgeving van BCMB. BCMB huurt HaKa in voor de leeromgeving. Inloggegevens krijg je via HaKa. De online leeromgeving vind je via deze link
In de leeromgeving vind je een format voor het opstellen van een persoonlijk plan, een 360 gradenfeedbackinstrument, intervisieformats en de mogelijkheid tot digitale intervisie. Daarnaast krijg je elk jaar een leerbudget van € 80 waarmee je een e-learning met praktijkopdrachten kan volgen. Er zijn inmiddels al zo’n 15 onderwerpen, zoals GGZ, Ouderen en dementie, Sociale netwerkversterking en wetgeving. Het totale overzicht kan je vinden in de leeromgeving.
Voor vragen over de leeromgeving of de inloggegevens van de leeromgeving kan je terecht bij HaKa: info@haka-content.nl.

Vakdag en regiobijeenkomst
Elk jaar organiseert BCMB een Vakdag en een regiobijeenkomst. In nieuwsbrieven worden deze bijeenkomsten aangekondigd en staat een link waarmee je je in kan schrijven. Inschrijving gaat via het online ledenadministratiesysteem e-captain. In dit systeem kan je ook jouw facturen en betalingen inzien.
Voor vragen over BCMB of de inloggegevens van e-captain kan je terecht bij BCMB: info@bcmb.nl.

Beroepsvereniging versus Registratie
Lidmaatschap van de beroepsvereniging/BCMB is niet hetzelfde als geregistreerd zijn. Er is wel samenhang. De beroepsvereniging behartigt jouw belangen als cliëntondersteuner, versterkt het beroep cliëntondersteuner en ondersteunt jou in het verbreden en verdiepen van jouw kennis. BCMB is mede namens jou gesprekspartner voor het Registerplein (en voor SKJ).
Bij het Registerplein kan je je registreren als cliëntondersteuner in het Register van Cliëntondersteuner. Door je te registreren laat je zien dat je als professional jouw vakkennis onderhoudt door reflectie en scholing. Scholing kan je volgen via de leeromgeving van BCMB. Deze scholing levert geaccrediteerde punten op voor jouw registratie.
Meer informatie over het Register van Cliëntondersteuners vind je op hun website

Voor vragen over het Register van Cliëntondersteuners kan je terecht bij het Registerplein: info@registerplein.nl.

Registratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ)
Als je met jeugdigen werkt, zul je je waarschijnlijk vanaf 2018 wettelijk verplicht moeten registreren in het Register van Jeugd- en Gezinsprofessionals bij SKJ. Dat gaat in overleg met de werkgever, die moet bepalen of jij werk doet dat valt onder de norm van de verantwoorde werktoedeling. De meeste leertrajecten van BCMB leveren tevens geaccrediteerde punten op voor SKJ-registratie. Als je bij SKJ bent geregistreerd, gelden beperkte eisen bij Registerplein.
BCMB adviseert leden een registratie als cliëntondersteuner, ook als leden ook bij SKJ zijn geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional. Jouw registratie bij Registerplein toont jouw expertise als cliëntondersteuner en onderscheid je van andere jeugdprofessionals. Als je in beide registers bent geregistreerd, voldoe je eerst aan je wettelijk verplichte eisen bij SKJ. Bij Registerplein hoef je dan alleen aan wat aanvullende eisen te voldoen, die specifiek ingaan op het vak van cliëntondersteuner.
Voor vragen over het Register van Jeugd- en Gezinswerkers kan je terecht bij SKJeugd:
www.skjeugd.nl of mail naar registraties@skjeugd.nl.

Samengevat
Leeromgeving : https://bcmb.hakacontent.nl
Vragen: info@haka-content.nl  

Ledenadministratie en inschrijving BCMB-bijeenkomsten: www.e-captain.nl
Vragen: info@bcmb.nl

Register van Cliëntondersteuners (Registerplein)
Vragen: info@registerplein.nl

Register van Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ)
Vragen: registraties@skjeugd.nl


NIEUWSBRIEVEN

INFORMATIEBERICHTEN

Onze missie

Onze missie is cliëntondersteuners ondersteunen in het professionaliseren van het vak en het verbreden van hun kennis en ervaring.

Onze visie

Onze visie is dat een goede cliëntondersteuner de cliënt en zijn omgeving in hun kracht zet en waar mogelijk het netwerk van de cliënt benut. Cliëntondersteuners hebben kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking.